Vårt mål

  • Seriøs, kompetent, punktlig og ryddig!
  • Vi skal alltid være oppdaterte på nødvendig kompetanse og maskinpark
  • Vi kan jobben, og vi gjør den grundig. Alltid!

Om oss

Sør-Troms Maskin AS ble etablert i 2019. Eierne bak selskapet har lang erfaring innen bygg- og anlegg. Kjernevirksomheten er fiber- og linjebygg, men påtar oss det meste av oppdrag og utfordringer.

Vi leverer produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav, og krav iht. lover og forskrifter. Vi tar hensyn til risikoer og muligheter som angår organisasjonens kontekst og mål.

Vi ønsker å drive sikkert, miljøvennlig og med full fokus på HMS, slik at oppdragsgiver kan være trygg på at oppdraget blir utføret på en tilfredsstillende og betryggende måte av høyeste kvalitet.

Det er i kompetansen og gjennomføringen vi skal skille oss ut, slik at vi fortjener å kalle oss den foretrukne maskinentreprenør.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss